Daftar Tesis

No.BukuPengarang Prodi Subject
1941792 zul r
Randai sebagai teater rakyat minangkabau di sumatera barat : dalam dimensi sosial budaya / Zulkifli -S2.SEJ
1993
ZulkifliS2 Ilmu SejarahUmum
1942792 her w
wayang wong sriwedari suatu perjalanan dari seni istana menjadi seni komersial 1901-1991 / hersapandi - S2.SEJ
1991
hersapandiS2 Ilmu SejarahSejarah
1943792 suh t
Tari di mangkunagaran suatu pengaruh bentuk dan gaya dalam dimensi kultural 1916-1988 / Theresia Suharti -S2.SEJ
1990
Suharti, TheresiaS2 Ilmu SejarahSejarah
1944791 sla p
pemunculan dan pengembangan karawitan mangkunegaran : kronologi peristiwa karawitan di mangkunegaran 1757-1881 / T. slamet suparno - S2.SEJ
1990
suparno, T. slamet S2 Ilmu SejarahSejarah
1945793.3 Nur s
Serampang XII: tari kreasi yang mentradisi pada masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur / Nurwani -S2.SPER
2003
Nurwani S2 Seni PertunjukkanUmum
1946793.31 Ram t
Tayub di Keraton Kasepuhan Cirebon / Lalan Ramlan -S2.SPER
2002
Ramlan, LalanS2 Seni PertunjukkanUmum
1947927 Sul r
R.M. Soedarsono: Cendekiawan dan perintis pendidikan tinggi seni pertunjukan (sebuah biografi)
1999
Sulistijaningtijas, Erlina Pantja S2 Seni PertunjukkanUmum
1948781.759 mar c
Ciri khas gending-gending ki nartosabdo : suatu kajian aspek musikologi dalam karawitan / Marsudi -S2.SPER
1998
MarsudiS2 Seni PertunjukkanKesenian
1949781.5 Gin m
Musik kematian dalam budaya Batak Karo: sebuah kajian musikologis / Bijak Ginting -S2.SPER
2003
Ginting, BijakS2 Seni PertunjukkanKesenian
1950781.759 Suk p
Peranan Gendhing-Gendhing Ki Nartosabdo Dalam Pelatihan Karawitan Anak / Sukamso -S2.SPER
2002
Sukamso S2 Seni PertunjukkanUmum