Daftar Majalah/Jurnal

No.BukuPengarang Prodi Subject
2301400 Bah
BAHASA DAN SASTRA/TH.X.NO 1.1993
1993
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DepdikbudLain-lainBahasa
2302499 Bah
BAHASA, SASTERA DAN BUDAYA MELAYU: BAHASA WAHANA ILMU MEI 2001
2001
Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi Universiti Putra MalaysiaLain-lainUmum