Daftar Majalah/Jurnal

No.BukuPengarang Prodi Subject
2311499 Bah
BAHASA, SASTERA DAN BUDAYA MELAYU: BAHASA WAHANA ILMU MEI 2001
2001
Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi Universiti Putra MalaysiaLain-lainUmum